Projekt typowy czy indywidualny

PROJEKT TYPOWY CZY INDYWIDUALNY7 powodów, dla których warto wybrać projekt indywidualny zamiast projektu typowego:

1.PLAN: Projekt powinien być dostosowany do lokanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) tzn spełniać rozpisane w nim charakterystyczne cechy domu w tym: kąt nachylenia dachu, powierzchnia zabudowy, geometria domu etc.NIE WSZYSTKIE PROJEKTY TYPOWE SPEŁNIAJĄ TEN WARUNEK.

2. DZIAŁKA: Projekt powinien być dostosowany do wielkości działki oraz jej układu funkcjonalnego (wjazdu, lokalizacji koszy na odpadki etc.) Nawet w przypadku projektu typowego MUSI zostać sporządzony projekt zagospodarowania terenu, który z reguły wykonuje niezależny architekt.

3. KONSTRUKCJA: Projekty typowe zawsze nalezy dostosować: do warunków posadowienia (geologicznych). Każdy projekt typowy musi zostać zaadaptowany dla lokalnych warunków posadowienia tzn konstruktor musi stwierdzić, czy dany projekt typowy ma odpowiednie fundamenty i inne elementy konstrukcyjne dla danej lokalizacji.

4. KONSTRUKCJA: Znakomita większość projektów typowych ma konstrukcję 'na każdy grunt' co oznacza, że niektóre elementy konstrukcyjne mogą być przesadzone, przez co znacznie droższe - typowe jest stosowanie stropów żelbetowych lanych zamiast gęstożebrowych, które są znacznie tańsze i prostsze w wykonaniu.

4.FUNKCJA: Projekt domu - często inwestycja życia, powinien oferować nam funkcje, których oczekujemy zgodnie z naszymi przyzwyczajeniami: projekty typowe często trzeba modyfikować - przesuwać ścianki, zamieniać funkcje - te zmiany wykonuje indywidualny architekt. Często jednak zmiany te mają swoje ograniczenia i niektóre są korzystne dla jednej funkcji, ale już niekoniecznie dla drugiej.

5.ESTETYKA: Zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w estetyce wnętrz i zewnętrza domu - nie zawsze są korzystne - warto by już na etapie projektu budowlanego mieć świadomość jak może wygladać wnętrze. Taką mozliwośc dają tylko niektóre projekty typowe.

6.EKONOMIA: Wiekszość projektów typowych ma uproszczone kosztorysy, z których wynika, że ceny za realizację domu są dość niskie. Bardzo często nie są to ceny realne, rynkowe usług budowlanych, nie zawsze uwzględniają ceny przyłączy oraz lokalnych uwarunkowań (np: nachylenie terenu.

7.EKONOMIA: Im bardziej złożona bryła obiektu, tym ładniejsza dla oka. Im bardziej złożona bryła tym droższe i czasochłonne jest wykonastwo, tym więcej ryzyka w błędach na wykończeniach narożników, balkonów, tarasów etc.

wygląda jak typowy, jednak jest indywidualny, dostosowany do potrzeb i działki
wygląda jak typowy, jednak jest indywidualny, dostosowany do potrzeb i działki

Poprzednie Następne 1 / 4

  • wygląda jak typowy, jednak jest indywidualny, dostosowany do potrzeb i działki
  • przezentacja makiety bardzo często ułatwia zrozumienie budynku, lepiej niż wizualizacja
  • szkic odręczny na wstępie nie definiuje całkowicie ostatecznego efektu
  • makieta, rysunek, spotkanie to warsztat, który nie zastąpi projektu typowego