Wycena na roboty budowlane.

   Podejmując się jakiekolwiek wyceny należy wziąć pod uwagę szereg istotnych czynników. Kształtujących cenę i wpływających, na jakość i wykonanie pracy, wymaganej do sprawnego przeprowadzenia projektu.

Szczególną uwagę powinno się zwracać na: 
• Stan istniejącego budynku. 
• Wysokość standardu prac wymaganego przez klienta. 
• Potencjalne trudności z dostępem do danych elementów nieruchomości będących przedmiotem remontu. 
• Specjalistyczny sprzęt wymagany do przeprowadzenia robót [jego cena, bądź cena jego wynajmu]. 
• Dostępność i kwalifikacje brygady mającej przeprowadzać roboty. 
• Zakres wszelkich robót przygotowawczych będące kluczem do wykonania tych finałowych. 
• Czynniki wpływające na stan budynku i ewentualny ich wpływ na wykonywanie robót. 
• Potencjalne zagrożenia lub niebezpieczeństwa mogące spowodować opóźnienie w robotach.

  Nawet przy pozornie mało skąplikowanych robotach należy się dobrze zastanowić i postarać się przewidzieć potencjalne sytuacje, które mogą wpłynąć na opóźnienie przeprowadzanych czynności. Żądanie zbyt niskiej ceny za usługi wymagane do przeprowadzenia sprawnie projektu. Może spowodować, iż nieprzewidziane opóźnienia i dodatkowe koszty będziemy musieli pokrywać z własnej kieszeni. Należy obliczyć i przygotować sobie rezerwę w postaci od 3 do 10 proc. sumy przeznaczonej na roboty [nie włączając ceny za materiały lub inne dodatkowe usługi jak np. podłączenie prądu, gazu, wody].   Wyliczając taką rezerwę trzeba się zastanowić, jakie występuje potencjalne ryzyko przy przeprowadzaniu danych prac. Mniej kosztowne będą ewentualne dodatki wiązane z przygotowaniem pod malowanie i wykończeniem mieszkania a bardziej kosztowne prace towarzyszące modernizacji lub wymianie elementów strukturalnych budynku. I choć dobrze jest stworzyć sobie margines, który zapewni nam spokojny przebieg prac w sytuacjach awaryjnych nie należy żądać kwoty zbyt wysokiej. Gdyż może ona zniechęcić potencjalnego klienta do zatrudnienia właśnie naszej brygady/firmy.

        Prawdziwą sztuką jest dobranie optymalnej kwoty, która uatrakcyjni nasza ofertę a jednocześnie zabezpieczy przed dodatkowymi kosztami. Optymalna cena jest, zatem sumą wynagrodzenia, jakie otrzymają nasi pracownicy, ceną za materiały niezbędne do wykonania robot, sprawnie wykalkulowaną rezerwą jaką zachowujemy na przysłowiową czarną godzinę i nasza marżą czyli zarobkiem jaki pragnie uzyskać nasza firma wykonując usługę.  O ile projekty budowlane, które wykonuje się on podstaw, czyli od przygotowania gruntów pod fundamenty można sprawnie zaplanować i przewidzieć ich koszta. O tyle wszelkie roboty remontowe wymagające ingerencji w strukturę budowli  lub naprawcze, usuwające szkody powypadkowe, po powodziowe, po pożarowe nie jest łatwo wycenić bez głębszej analizy budynku i jego elementów konstrukcyjnych. Dlatego powinno się nasz szacunek/wycenę budować w oparciu o raporty specjalistów ( surveys ). Takowe są z reguły dostępne gdyż przy większych modernizacjach strukturalnych lub w sytuacjach, gdy budynek został poważnie uszkodzony właściciele są zobowiązani do przeprowadzenia analiz w oparciu o przepisy bezpieczeństwa. Powinno się korzystać ze wszelkich możliwych i dostępnych raportów. Daje nam to gwarancję racjonalnej oceny stanu budynku a w sytuacji, gdy nasz klient nie jest przekonany do naszej ceny daje możliwość podparcia jej i uzasadnienia ekspertyzą. Bardzo ważnym elementem jest wycena materiałów. O ile w kraju można było nauczać wysokie marże o tyle w czasach dzisiejszych nasz klient może z łatwością, korzystając ogólnie dostępne programy komputerowe wyliczyć średnie koszta materiałów potrzebnych do przeprowadzenia projektu. Często wystarczy, że sprawdzi na stronach hurtowni, jakie są realny kwoty za dane materiały i już może nabrać podejrzeń, co do naszej wyceny.  Jeżeli cena, którą przedstawiamy klientowi go nie satysfakcjonuje, możemy pokusić się o zredukowanie jej proponując tańsze materiały lub alternatywne, tańsze rozwiązania. Powinno się unikać redukcji ceny na materiałach budowlanych tworzących elementy konstrukcyjne np. zasugerować tańsze pokrycie dachowe nigdy tańsze, cieńsze, gorszej, jakości drewno, którego zamierzamy użyć do wybudowania konstrukcji dachu.    Profesjonalne wyceny powinny być wystarczająco rozbudowane by pomóc zobrazować, nam i klientowi, jakich materiałów musimy użyć i w jakiej ilości. Skrupulatna wycena wyróżni nas z poza grona innych budowlańców. Uświadomi również naszego klienta, że cena, jakiej żądamy ma swoje uzasadnienie i podstawy a nie jest jedynie zbitkiem cyfr z naszej głowy.